Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van ontwikkelingsmogelijkheden. Professionalisering staat centraal: de leerkracht wordt zich optimaal bewust van het eigen effectieve handelen. Door dit geslaagde gedrag vervolgens frequenter toe te passen zal het pedagogisch klimaat in de klas (interactie, klassenmanagement en didactiek/inhoud) snel verbeteren. 

Beeldcoaching brengt competenties in beeld en stuurt vanuit een positief perspectief op verandering in situaties die minder succesvol zijn.

Beeldcoaching draagt positief bij aan het realiseren van Passend Onderwijs.

Concreet gaat over het verbeteren van het onderwijs: leerlingen motiveren, heldere instructie geven, een goede werksfeer, orde en regelmaat, een prettig contact tussen leraar en leerlingen. Het is een inzichtelijke manier om beter te begrijpen hoe probleemgedrag ontstaat en welke rol de professional kan hebben om dat te voorkomen en te reguleren.

Beeldcoaching is een motiverende manier om met collega’s te overleggen en samen te werken. Centraal staat de dialoog over het beeld. Die zorgt altijd voor beweging.

Beeldcoaching kent vele toepassingsmogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Grietje Brommersma – Jalving*                                            
E: [email protected]
T: 0342 – 413856  

 

* Aangesloten en geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching  en de LBBO.