Communicatie

Graag houden wij ouders/verzorgers, leerlingen, nieuwe collega’s en andere belangstellenden op de
hoogte van de ontwikkelingen en borging van allerlei schoolse en beleidszaken.

Hoe we dit doen op SBO De Vogelhorst leest u hier.

PARRO

Klik op de papegaai om via een pc in te loggen bij PARRO

In het onderstsaande document staan de afspraken over hoe we communiceren via de Parro-app.