Beste ouders/verzorgers, 

Donderdag 12 maart is duidelijk geworden dat de maatregelen met betrekking tot het corona-virus zijn verscherpt. Als school hebben we het debat van gisteravond willen afwachten en informeren u in deze mail. We volgen hierbij de maatregelen en adviezen zoals die ons door de GGD en het RIVM worden aangereikt en als school blijven tot nader order open. 

We nemen (gebruikelijke) maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen;
– we zorgen dat de leerlingen en wijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en drogen ze af met een papieren handdoek;
– we wijzen de leerlingen erop dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
– we laten leerlingen papieren zakdoekjes/tissues gebruiken als ze moeten hoesten of niezen en vragen u om uw kind deze ook mee naar school te geven;
– we schudden geen handen;
– we maken deurklinken en dergelijke regelmatig extra schoon;
– onze weekopeningen en/of excursies zullen tot nader order niet doorgaan. 


We hopen dat u bovenstaande maatregelen ook met uw kind wilt doornemen. Daarnaast vragen we u als ouders/verzorgers om uw kind, als die last heeft van milde gezondheidsklachten thuis te laten blijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

  • Niezen
  • Keelpijn
  • Loopneus
  • Licht hoesten
  • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Het kan natuurlijk ook zijn dat onze medewerkers moeten besluiten om thuis te blijven. Natuurlijk doen we dan ons best om vervanging te regelen. Mocht dat niet lukken, dan kan het zijn dat uw kind om die reden thuis moet blijven. Daar vragen we uw begrip voor. 

We hopen dat u zelf ook de ontwikkelingen goed volgt. Mochten er alsnog aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zullen we u weer informeren.

We verwijzen u naar de volgende websites voor actuele informatie

– www.rijksoverheid.nl/coronavirus

– https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

– https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

– https://www.vggm.nl/vggm/corona_in_gelderland-midden

Op bovengenoemde websites staan adviezen en richtlijnen voor werkgevers, onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen, overige organisaties en zorgprofessionals. Op de web-site van de gemeente Barneveld staat relevante informatie weergegeven voor inwoners en organisaties: https://www.barneveld.nl/nieuws/coronavirus.

Vriendelijke groet, 

Mellani Miedema
Directeur SBO De Vogelhorst