Aanmelding en plaatsing op De Vogelhorst

Wanneer de extra ondersteuning in de basisschool onvoldoende antwoord geeft op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind kan het speciaal basisonderwijs een specialistisch arrangement aanbieden. In dit specialistisch ondersteuningsarrangement staan afspraken over het ontwikkelingsperspectief en de duur van het arrangement. Dat kan namelijk ook tijdelijk zijn.

Voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs wordt door het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Hiervoor is een deskundigenadvies nodig. Vinden ouders, de basisschool en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het SBO nodig en zijn alle betrokkenen het hierover eens? Dan is dat voldoende als deskundigen-advies. Als dit niet het geval is, geeft een onafhankelijke deskundigencommissie advies. Hierin zitten deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog of maatschappelijk werker) die tot dan toe niet betrokken waren bij het kind in kwestie.

Het samenwerkingsverband checkt in beide gevallen of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. Welke basisondersteuning of extra ondersteuning is tot nu toe aangeboden? Zijn ouders voldoende betrokken geweest? Is goed naar alle ondersteuningsbehoeften gekeken? Zo ja, dan volgt het samenwerkingsverband meestal het deskundigenadvies. Zijn ouders het niet eens met de beslissing van het samenwerkingsverband, dan kunnen zij een beroep doen op de geschillenregeling.

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring door middel van een groeidocument verloopt altijd via een van de steunpuntcoordinatoren. Deze bemiddelen, adviseren en ondersteunen leerkrachten en intern begeleiders bij het bieden van de juiste ondersteuning aan een kind. Daarnaast ondersteunen zij het traject naar een school voor speciaal basisonderwijs en bemiddelen zij bij de inzet van gespecialiseerde uitvoerders zoals bijvoorbeeld een gedragsspecialist.

Voor de gemeente Barneveld en Scherpenzeel is Mellani Miedema steunpuntcoordinator. Zij is te bereiken  via  [email protected]

Meer informatie over het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei is te vinden op de website: www.swvrijnengeldersevallei.nl/