Logopedie op de Vogelhorst

Op de Vogelhorst werkt een team van logopedisten. Logopedie is de zorg die nodig is op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Op school werken wij vooral aan:

- Articulatie: het verstaanbaarder leren spreken
- Taalontwikkeling: het begrijpen en gebruiken van taal. Denk bijvoorbeeld aan de woordenschat en zinsbouw, maar ook het duidelijk vertellen van een verhaal

De logopedist geeft individuele behandelingen en werkt in de klassen (denk aan taalgroepjes, gebarenles, NT2 groep). Ook kunnen we ouders en leerkrachten tips en adviezen geven om de taalontwikkeling te stimuleren.

Kinderen die nieuw zijn op school worden t/m groep 5 gescreend op taal- en/of spraakproblemen. Als daaruit blijkt dat kinderen extra begeleiding nodig hebben, dan krijgen zij logopedische behandeling op school. Dit is meestal individueel, maar kan ook in groepsverband voorkomen.

Als u meer wilt weten dan zijn wij te bereiken via het mailadres [email protected]