Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?  Een medezeggenschapsraad in het (speciaal) basisonderwijs is een groep personen, bestaande uit ouders en personeel van dezelfde school. Zij denken en beslissen mee over schoolzaken en leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke (speciale) basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Dit is wettelijk verplicht. Hoeveel personen een medezeggenschapsraad mag hebben, is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De raad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. De medezeggenschapsraad heeft twee rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. De raad moet bijv. instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolregelement. Soms moeten de directie en het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld bij het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel en bij aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen. De medezeggenschapsraad op de Vogelhorst Als medezeggenschapsraad proberen wij, in goed overleg met het bestuur en de directie, de belangen te behartigen van de leerlingen, ouders en personeel van onze school. Via mail, nieuwsbrieven, deze website etc. proberen wij iedereen op de hoogte te houden van onze activiteiten. Wie zijn de MR-leden van de Vogelhorst? Op de Vogelhorst is een 6-koppige medezeggenschapsraad actief. Deze bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Voor de ouders zijn dat:

  • Elisabeth van den Berg
  • Janette Wolfswinkel
  • Rudi Broekhuizen (voorzitter)

Voor de personeelsleden zijn dat:

  • Jedidja Heimgartner (groepsleerkracht)
  • Jantine Steenbergen (groepsleerkracht)
  • Marielle Slijkhuis (groepsleerkracht)

Contact Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt één van de leden persoonlijk benaderen door hem/haar (op school) aan te spreken. Ook kunt u bellen via school (0342-413856) en naar één van ons vragen of een mailtje sturen naar [email protected] MR-vergaderingen De medezeggenschapsraad vergadert op school van 19.30 tot 22.00 uur. Wilt u een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. Op de site kunt u de agenda van de eerstvolgende vergadering vinden en voor de notulen kunt u een mailtje sturen naar[email protected]