Geschiedenis

Al in de vijftiger jaren was er in Barneveld behoefte aan een andere vorm van onderwijs naast de gewone basisschool. Er waren kinderen voor wie grote klassen niet geschikt waren en kinderen die wat meer specifieke aandacht nodig hadden en op een ander niveau les moesten krijgen.

1964, oprichting Stichting voor SBO & VSO in Barneveld

Omstreeks 1964 is de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Barneveld en omstreken opgericht. Op 1 augustus 2001 is de VSO-afdeling overgegaan naar de Chr. School voor Basisvorming, VMBO, Techniek en Praktijkonderwijs “Christiaan Huygens”. We spreken nu van de Stichting voor Christelijk Speciaal Basis Onderwijs in Barneveld en omgeving.

1965, start C.I.L.O.

In 1965 werd er gestart met een school voor moeilijk lerende kinderen (mlk). Het had toen de naam C.I.L.O.-school. Later kreeg de school de naam “Op Maat”.

1974, Het Kompas

In 1974 kwam er een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom). Deze school droeg de naam “Het Kompas”.

1998, De Vogelhorst

Na een lange voorbereiding werd er in 1997 een scholengemeenschap voor LOM en MLK gevormd. Het onderwijs kon zo beter worden afgestemd op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Op 1 augustus 1998 is de scholengemeenschap omgezet in een speciale school voor basisonderwijs. Vanaf dat moment was het mogelijk om ook jonge risicokinderen van vier en vijf jaar toe te laten. De school startte onder de naam “De Vogelhorst”. Een horst heeft hier de betekenis van een veilig nest.

De Vogelhorst is bezig zich te ontwikkelen naar een orthopedagogisch- en didactisch instituut voor kinderen van 4 t/m 12/13 jaar. Dit houdt in dat wij bij ons onderwijsaanbod uitgaan van de individuele leerling, om zo onderwijs op maat aan te bieden, met andere woorden, elke leerling datgene bieden wat past bij zijn/haar (on)mogelijkheden.